Dotační projekty

Společnost AMTECH se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Název projektu: Rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt-Amtech spol. s r.o.
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002068
Cíl projektu: Rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt
Datum zahájení projektu: 21.8.2015
Datum ukončení projektu: 31.7.2018
Způsobilé výdaje projektu: 31.700.000 Kč

eu (15K)           mpo (13K)