Instalace 3D AOI od výrobce SAKI v ILV s.r.o.

#Case study - SMT #saki #aoi #3Daoi #3D

Instalovali jsme další 3D AOI od výrobce SAKI... celkem se můžeme pochlubit již více než 65ks SAKI 3D AOI strojů v ČR a na Slovensku !

"V roce 2018 jsme vyměnili staré AOI za nový stroj od firmy SAKI, typ BF-3Di-L1 . Učinili jsme tak po důkladném srovnání několika strojů od různých firem.
Firma AMTECH / SAKI nám nabídla stroj, který je jak technicky, tak softwarově nejlepší z testovaných strojů. Jeho instalací došlo ke zrychlení a zpřesnění inspekce.
Otevřeli se nám možnosti pro testování širšího spektra součástek a to vedlo k lepším výsledkům testování. Po instalaci stroje do osazovací linky, se kterou nám pomohli přímo pracovníci firmy AMTECH a SAKI, jsme rozjeli IN-LINOVÝ provoz s QR kódy.
Po lepším poznání funkcí stroje, jsme se při koupi dalšího stroje v roce 2019 rozhodli pro verzi s bočními kamerami SAKI 3Di-LS2 side camera. Toto zařízení nám odstranilo zbytek nejistot, které jsme poznali na klasickém 3D stroji.
Nyní jsme schopni testovat i speciální pouzdra, které jsme v minulosti museli kontrolovat opticky. Každopádně oba stroje nám pomohli k vylepšení celého procesu kontroly SMD součástek."

ČECH Petr, Ing.
Výkonný ředitel
ILV s.r.o.

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.