Dotační projekty

Společnost AMTECH se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Název projektu: Rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt-Amtech spol. s r.o.
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002068
Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování nových výrobních, skladovacích a administrativních prostor, přispívajících ke zvýšení efektivity výrobních a logistických procesů společnosti. Vytvoření nových pracovních míst v regionu a příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance. Tento projekt je spolufinancován za podpory EU.
Datum zahájení projektu: 21.8.2015
Datum ukončení projektu: 31.7.2018
Způsobilé výdaje projektu: 31.700.000 Kč

EU MPO

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.