Instalace 3D tiskárny DPS - Technická univerzita Liberec

#Nedávné instalace
Během měsíce září jsme úspěšně instalovali na technické univerzitě v Liberci 3D tiskárnu plošných spojů DragonFly LDM od výrobce NanoDimension.
3D aditivní tiskárna desek plošných spojů DragonFly byla uvedena na trh na podzim 2017 a získala cenu za inovaci na veletrhu Productronica 2017. Získala také cenu ZLATÝ AMPER 2019.
Principem tisku DragonFly je aditivní proces, při kterém tisková hlava tiskne souběžně kapky nevodivého foto-polymeru a vodivého nano-stříbrného inkoustu.

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.