Všechny Novinky

Oznámení firmy Amtech týkající se COVID-19

#Novinky

(For english version please scroll down)

Vážení zákazníci,
v návaznosti na usnesení vlády o zákazu cestování lidí do zahraničí bychom rádi komunikovali naše opatření a naši připravenost na tuto situaci.

Chtěli bychom Vás ujistit, že nařízení vlády se žádným způsobem nedotýká podpory naší společnosti směrem k našim zákazníkům a to jak v České Republice tak i na Slovensku.
Podporu pro Slovensko zajišťují naši obchodní zástupci Peter Dúbravský a Dalibor Suchý a servisní technici Peter Hovanec a Tomáš Kolesa.
V případě nutnosti, např. urgentního servisního zásahu jsme samozřejmě připraveni k Vám přijet a urgentní případy řešit.

Dále jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření:
- většina zaměstnanců zůstává na home office,
- díky tomu, že firma Amtech disponuje provozovnou v Brně a v Buchlovicích, bylo přijato opatření, kdy naši zaměstnanci mají pevně dáno na kterou provozovnu mohou jezdit, tak aby se vzájemné potkávání našich zaměstnanců efektivně snížilo,
- naši obchodníci i servisní technici omezují cestování na nezbytné minimum.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce, případně vedoucího servisního týmu Lukáše Zajíčka.

S pozdravem
Tým Amtech

------------------------------------------------------------

Dear customers,
Following the government resolution on banning people from traveling abroad, we would like to communicate our measures and our readiness for this situation.

We would like to assure you that the government regulation does not in any way affect the support of our company towards our customers, both in the Czech Republic and Slovakia.
Support for Slovakia is provided by our sales representatives Peter Dúbravský and Dalibor Suchý and service technicians Peter Hovanec and Tomáš Kolesa.
In case of necessity, eg urgent service intervention, we are of course ready to come to your site and deal with urgent cases.

We also decided to take the following precautionary measures:
- most employees stay in the home office,
- due to the fact that Amtech has offices in Brno and Buchlovice, a measure has been taken that our employees have a fixed office location they can travel at, so that the mutual meetings of our employees are effectively reduced,
- our sales representatives and service technicians are reducing travelling to the minimum.

If you have any questions, do not hesitate to contact our sales representatives or head of our service team Lukáš Zajíček.

Best Regards

Amtech team 

Amtech podporuje Slovácké léto 2024

Amtech podporuje Slovácké léto 2024

19.07. 2024
#Novinky
Závod MTB Slovácko: Úžasná atmosféra a skvělé výkony!

Závod MTB Slovácko: Úžasná atmosféra a skvělé výkony!

17.06. 2024
#Novinky

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.