Instalace osazovacího automatu Fuji Aimex IIIC pro NPI

#Nedávné instalace

Po skončení prázdnin přišel čas na další významný milník ve spolupráci s jedním z našich významných zákazníků. S hrdostí jsme uváděli do provozu nový osazovací automat Fuji AIMEX IIIC, který doplnil existující dvě produkční linky NXT. Tento univerzální automat řady Aimex IIIC je klíčovým přírůstkem k výrobním kapacitám zákazníka a očekává se, že značně přispěje k flexibilitě a efektivitě výrobních procesů. Specifickým zaměřením tohoto zařízení je plné využití pro účely NPI (new product introduction), což umožní našemu zákazníkovi rychlejší a efektivnější zavádění nových produktů na trh.

Instalace tohoto osazovacího automatu Fuji AIMEX IIIC byla pro nás zajímavou výzvou, neboť jsme se snažili maximálně respektovat specifické požadavky zákazníka a zároveň zajistit, aby bylo zařízení správně integrováno do stávajících výrobních procesů. Díky úzké spolupráci s naším zákazníkem a využití našich zkušeností v oblasti instalace výrobních linek jsme byli schopni efektivně překonat veškeré technické výzvy. Tímto krokem se nám podařilo nejen rozšířit výrobní možnosti zákazníka, ale také přispět k jeho schopnosti rychle reagovat na měnící se požadavky trhu a zákazníků.

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.