P.A.R. - Personal Agency 4 Robot

Info P.A.R. Technický leták Domluvit schůzku

Nabízíme k pronájmu kolaborativní roboty


UR

Kolaborativní robot

Může přímo spolupracovat s člověkem. Jednoduše se programuje, je možné ho nasadit na širokou škálu aplikací ve všech odvětvích průmyslu.

Potřebujete:

 • Odebírat materiál z boxů
 • Obsluhovat vstřikovací lis
 • Vkládat do CNC
 • Montovat
 • Šroubovat
 • Svářet
 • Paletizovat a balit
 • Třídit
 • Lisovat
MIR

Mobilní kolaborativní roboty (AGV)

Sami dovezou náklad do místa určení. Nepotřebují pásky na podlaze ani jiné navádění. V prostoru se pohybují pomocí nahrané mapy a vestavěných senzorů.

Potřebujete:

 • Pravidelně zásobovat linky bez lidské obsluhy
 • Převážet materiál v boxech
 • Odebírat z dopravníku a převážet
 • Převážet palety do 500kg
 • Jednoduše změnit parkovací místo v SW
 • Automaticky zavážet materiál na základě dat ze systému
 • On line Informace o stavu vykonávané úlohy
 • Komunikovat s logistickým serverem MiR fleet

Podmínky pronájmu


UR
 • Pronájem je podmíněn nájemní smlouvou
 • Cena obsahuje – Robota, integraci, dokumentaci, revize
 • Servis je zajištěn do 48 hodin (případná výměna robota)
 • Nájemné se platí měsíčně na učet pronajímatele
 • Smlouva se uzavírá mezi uživatelem a firmou Amtech (vlastníkem zařízení)
 • Max. pracovní doba 3 směnný provoz. Pro 4 směnný max. délka pronájmu 3 roky
 • Na konci pronájmu je možnost odkoupení zařízení
MIR
 • Pronájem je podmíněn nájemní smlouvou
 • Cena obsahuje – vozík, nabíjecí stanici případně option dle přání zákazníka, revize, spotřební díly
 • Servis je zajištěn do 48 hodin (případná výměna robota)
 • Nájemné se platí měsíčně na učet pronajímatele
 • Smlouva se uzavírá mezi uživatelem a firmou Amtech (vlastníkem zařízení)
 • V ceně není zahrnuto naprogramováni (účtováno dle skutečných nákladů)
 • Na konci pronájmu je možnost odkoupení zařízení

Jak na to


Náš obchodně technický zástupce vytipuje ve vašem provozu místa pro využití a navrhne technické řešení s kalkulací ceny pronájmu.

Technický leták Domluvit schůzku

1. Koncept řešení, upřesnění vstupních podkladů, vytipování rozhodujících komponent, analýza časové náročnosti (takt time). Případný test v Demo room Amtech.

2. Zpracování nabídky popisující navržené řešení vč. ocenění všech dodávek a služeb. Odsouhlasení termínů dodání. Akceptace nabídky, uzavření smlouvy/objednávky.

3. Dodávka a instalace u zákazníka, programování robotů a PLC, finalizace dokumentace dle skutečného provedení, vystavení prohlášení o shodě, předání díla.

Rychlý kontakt

Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.