Automatické osazovací stroje Fuji

Modulární osazovací stroje firmy Fuji jsou v současné době špičkou na trhu osazovacích technologií.

Extrémní flexibilita konfigurace stroje zajištuje splnění všech výrobních požadavků na kvalitu a rychlost osazení DPS. Ať se jedná o Hi-Volume/Variable-Mix (NXTIII) nebo o Low-Volume/High-Mix (Aimex) výrobu, Fuji nabízí řešení. Stroje Fuji mohou být doplněny o systém plné tracebility (FujiTrax) a mnoho dalších SW nástrojů pro řízení a optimalizaci výroby DPS. Pomocí těchto SW nástrojů lze například řešit svítivosti LED diod (automobilový průmysl) nebo optimalizovat výrobní plán s minimem prostojů výrobní linky.

Vše
 


AIMEX II

AIMEX II • Pojme velké množství součástek (podavače): Aby bylo možné zpracovat velké množství typů potřebných součástek, je k dispozici 180 pozic pro 8 mm podavačů. Pomocí nových HEXA podavačů je dále možné zvýšit kapacitu až na 264(!) 8 mm pozic.

• Dyna Head: Technologie dynamicky proměnné osazovací hlavy. Dyna dokáže v závislosti na velikosti osazovaných komponentů změnit v průběhu výroby osazovací hlavu na 12 nozzle chip shooter (25000CPH), 4 nozzle placer (11000CPH) a PickPlace (5000CPH), čas výměny 3s. Podporovány jsou komponenty od 0402 (01005”) - do 74x74 mm.

• Volitelná konfigurace stroje: (až 4 roboty/portály). Typy osazovacích hlav, stejně jako počet XY robotů (portálů) může být upraven tak, aby pokryl změny výrobního programu a požadovaného množství výroby.

• Podpora zavádění nových produktů (NPI*) a Auto Shape Generator (Automatická tvorba pouzder komponentů) je s tímto strojem standardní - efektivně se tím zkrátila doba potřebná na zavedení nového produktu do sériové výroby… * NPI Tools: New Product Introduction Tools.

• Nezávislá výroba na dvojitém dopravníku: AIMEX II umožňuje nezávislou výrobu různých desek plošných spojů ve stejnou dobu na dvou kolejovém dopravníku. Je tedy možné zpracovávat dva různé výrobky (tipy DPS), nebo na jednom dopravníku připravovat produkci zatímco na druhém se bez přestání vyrábí. AIMEX II je tedy schopen zastoupit dvě výrobní linky.

• Podpora široké škály velikostí DPS: AIMEX II podporuje malé PCB od 48 x 48 mm až do velmi velkých DPS do 759 x 686 mm. Například malé DPS do mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů nebo větší pro sítě a notebooky, stejně jako extrémně dlouhé pro LED a LED TV panely.

• Podpora pro komponenty vysoké až 38,1 mm: Komponenty 38,1 mm (1,5 palce). AIMEX II může být vybaven OF (odd form) hlavou, která umožňuje osazování velmi vysokých součástek jsou velké relé a svorky nebo konektory (např. LAN).

• Vyšší výkon: Při použití funkce V-Advance (přiblížení podavače blíže k dopravníku) - dochází ke zkrácení transportní vzdálenosti. Osazovací hlava V12 tak stihne ve stejném čase mnohem více cyklů, konečným důsledkem je efektivní zvýšení osazovacího výkonu.

• Osazovací hlavy, podavače, tray podavače, kamery a další výměnné části stroje jsou kompatibilní s platformou NXT. AIMEX II je tedy možné konfigurovat stejně snadno a dosahovat tak při každé aplikaci nejlepších výsledků.

Specifikace (EN)  pdf

aimex_ii

AIMEX IIs

AIMEX IIs • Pojme velké množství součástek (podavačů): Aby bylo možné zpracovat velké množství typů potřebných součástek, je k dispozici 130 pozic pro 8 mm podavače. Pomocí nových HEXA podavačů je dále možné zvýšit kapacitu až na 192(!) 8 mm pozic.

• Dyna Head: Technologie dynamicky proměnné osazovací hlavy. Dyna dokáže v závislosti na velikosti osazovaných komponentů změnit v průběhu výroby osazovací hlavu na 12 nozzle chip shooter (25000CPH), 4 nozzle placer (11000CPH) a PickPlace (5000CPH), čas výměny 3s. Podporovány jsou komponenty od 0402 (01005”) - do 74x74 mm.

• Ideální pro výrobu high-mix / low volume: Změny výroby (changeover) mohou být optimalizovány pomocí SW “Multijob line balancer”. Produkce high mix / low volume vyžaduje mnoho změn v uspořádání/nastavení výrobní linky - Multi job line balancer dokáže uspořádat a optimalizovat výrobní programy do optimálních „set-up(ů)“ a minimalizuje čas potřebný ke změně výroby.

• Nezávislá výroba na dvojitém dopravníku: AIMEX IIs umožňuje nezávislou výrobu různých desek plošných spojů ve stejnou dobu na dvou kolejovém dopravníku. Je tedy možné zpracovávat dva různé výrobky (typy DPS) nebo na jednom dopravníku připravovat produkci zatímco na druhém se bez přestání vyrábí. AIMEX IIs je tedy schopen zastoupit dvě výrobní linky.

• Podpora široké škály velikostí DPS: AIMEX IIs podporuje malé PCB od 48 x 48 mm až do velmi velkých DPS do 774 x 686 mm. Například malé DPS do mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů nebo větší pro sítě a notebooky, stejně jako extrémně dlouhé pro LED a LED TV panely.

• Podpora pro komponenty vysoké až 38,1 mm: Komponenty 38,1 mm (1,5 palce). AIMEX II může být vybaven OF (odd form) hlavou, která umožňuje osazování velmi vysokých součástek jako jsou velké relé a svorky nebo konektory (např. LAN).

• Podpora zavádění nových produktů (NPI*) a Auto Shape Generator (Automatická tvorba pouzder komponentů) je s tímto strojem standardní - efektivně se tím zkrátila doba potřebná na zavedení nového produktu do sériové výroby. * NPI Tools: New Product Introduction Tools

Osazovací hlavy, podavače, tray unit, kamery a další výměnné části stroje jsou kompatibilní s platformou NXT. AIMEX IIs je tedy možné konfigurovat stejně snadno a dosahovat tak v každé aplikaci nejlepších výsledků.

Specifikace (EN)  pdf

aimex_iis

AIMEX IIIc

AIMEX IIIc • Stroj zabírá plochu o rozměrech pouze 1,280 (W) x 2,346 (L) mm.

• Pojme velké množství součástek (podavačů): Aby bylo možné zpracovat velké množství typů potřebných součástek, je k dispozici 130 pozic pro 8mm podavače. Pomocí nových HEXA podavačů je dále možné zvýšit kapacitu až na 192(!) 8 mm pozic.

• Dyna Head: Technologie dynamicky proměnné osazovací hlavy. Dyna dokáže v závislosti na velikosti osazovaných komponentů změnit v průběhu výroby osazovací hlavu na 12 nozzle chip shooter (25000CPH), 4 nozzle placer (11000CPH) a PickPlace (5000CPH), čas výměny 3s. Podporovány jsou komponenty od 0402 (01005”) - do 74x74 mm.

• S novou osazovací hlavou H24, která dosahuje výkonu 37000CPH a přesnosti ±38 μm dosahuje AIMEX IIIc poměru prostor/výkon 24643 cph/m2.

• AIMEXIIIc může být vybaven funkcí coplanarity check a LCR check a zajistit tak kvalitní proces výroby dokonce i pro malé serie.

• Ideální pro výrobu high-mix / low volume: Změny výroby (changeover) mohou být optimalizovány pomocí SW “Multijob line balancer”. Produkce high mix / low volume vyžaduje mnoho změn v nastavení/uspořádání výrobní linky - Multi job line balancer dokáže uspořádat a optimalizovat výrobní programy do optimálních „set-up(ů)“ a minimalizuje čas potřebný ke změně výroby.

• Nezávislá výroba na dvojitém dopravníku: AIMEX IIs umožňuje nezávislou výrobu různých desek plošných spojů ve stejnou dobu na dvou kolejovém dopravníku. Je tedy možné zpracovávat dva různé výrobky (tipy DPS) nebo na jednom dopravníku připravovat produkci zatímco na druhém se bez přestání vyrábí. AIMEX IIs je tedy schopen zastoupit dvě výrobní linky.

• Podpora široké škály velikostí DPS: AIMEX IIs podporuje malé PCB od 48 x 48 mm až do velmi velkých DPS do 506 x 400 mm.

• Podpora pro komponenty vysoké až 38,1 mm: Komponenty 38,1 mm (1,5 palce). AIMEX II může být vybaven OF (odd form) hlavou která umožňuje osazování velmi vysokých součástek jako jsou velké relé a svorky nebo konektory (např. LAN).

• Podpora zavádění nových produktů (NPI*) a Auto Shape Generator (Automatická tvorba pouzder komponentů) je s tímto strojem standardní - efektivně se tím zkrátila doba potřebná na zavedení nového produktu do sériové výroby. * NPI Tools: New Product Introduction Tools

Osazovací hlavy, podavače, tray unit, kamery a další výměnné části stroje jsou kompatibilní s platformou NXT. AIMEX IIs je tedy možné konfigurovat stejně snadno a dosahovat tak v každé aplikaci nejlepších výsledků.

aimex_iiic

NXT III

NXT III • Plně modulární platforma - konfiguraci stroje lze snadno přizpůsobit požadavkům výroby (počet modulů, osazovací hlavy, tray podavače ad.), ladění výkonu stroje je dle požadavků zákazníka.

• Dva typy modulů stroje - M3 (šířka 325 mm, 20x8 mm podavačů) nebo M6 (šířka 650 mm, 45x8 mm podavačů).

• Výměna osazovacích hlav bez nástrojů ve velmi krátkém čase, > min.

• Podpora nové generace součástek velikosti 03015 - nová osazovací hlava H24 (24 nozzlů) s výkonem až 37500 CPH (productivity mode) a přesností ±25 μm.

• Dyna Head - Technologie dynamicky proměnné osazovací hlavy. Dyna dokáže v závislosti na velikosti osazovaných komponentů změnit v průběhu výroby osazovací hlavu na 12 nozzle chip shooter (25000 CPH), 4 nozzle placer (11000 CPH) a PickPlace (5000 CPH), čas výměny 3s. Podporovány jsou komponenty od 0402 (01005”) - do 74x74 mm.

• Výměna podavačů za provozu stroje bez nutnosti zastavení výroby.

• Nezávislá výroba na dvojitém dopravníku. NXTIII umožňuje nezávislou výrobu různých desek plošných spojů ve stejnou dobu na dvou kolejovém dopravníku. Lze tedy vyrábět například vrchní (top) i spodní (bottom) stranu DPS “současně”.

• Výměnné palety podavačů pro “batch changeover” efektivně snižují prostoje způsobené přípravou následující výroby.

• Široká škála podporovaných osazovacích hlav, podavačů, (tape, stick), tray unit.

• Kompatibilita osazovacích hlav, podavačů, tray podavačů a ostatního vybavení stroje s předchozími generacemi NXT a platformou AIMEX.

• Pomocí SW “Multi job line balancer” a “AB mode line balancer” je možné optimalizovat výrobní program(y) a dosáhnout tak vysoké utilizace výrobní linky a snížení počtu changeover prostojů.

• Modulární koncept stroje značně zkracuje čas nutný na provedení pravidelné údržby.

Specifikace (EN)  pdf

nxt_iii

sFAB

sFAB Fuji SmartFAB automatizuje ruční montážní práce, při dosažení vysoké produktivity spolu s vysokou kvalitou.

SmartFAB podporuje různé typy osazovaných součástek, jako jsou radiální komponenty, axiální komponenty (včetně cut&clinch), komponenty v tyčových zásobnících, tray palety a „sypané“ komponenty - miskové zásobníky, a dokáže osazovat velikosti komponentů od 1608 (0603 "), až 190 x 190 mm, s výškou až 75 mm a hmotnosti až do 200 g.

Stroj může být vybaven různými standardními tryskami a mechanickými kleštěmi pro manipulaci s komponenty. Automatická výměna nástrojů v průběhu výroby umožňuje podporu různých aplikací. Vedle standardních nástrojů, je také k dispozici výroba „custom“ nástroje.

SmartFAB není omezen pouze na montáž elektronických součástek, je také schopen procesů, jako je dávkování lepidla (dispensing), šroubování, selektivní pájení a dalších.

Stejně jako u Fuji NXT (celosvětově dodáno více než 50 000 modulů) je koncepce stroje SmartFAB kompaktní a modulární, což umožnuje snadné přizpůsobení konfigurace stroje za účelem zvládnutí všech procesů uvedených výše.

Specifikace (EN)  pdf
Více info  www

sfab