Dotační projekty

Společnost AMTECH se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Název projektu: Rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt-Amtech spol. s r.o.
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002068
Cíl projektu: Cílem projektu je rekonstrukce vepřínu na nový podnikatelský objekt. Vybudování nového sídla společnosti, které bude plně vyhovovat jeho skladovacím, výrobním i administrativním potřebám, což povede k zefektivnění logistických, výrobních a dalších procesů. Dále demo room v nových prostorech, ve kterém bude možné provádět testy, na kterémkoliv zařízení z portfolia společnosti. Tento projekt je financován za podpory EU.
Datum zahájení projektu: 21.8.2015
Datum ukončení projektu: 31.7.2018
Způsobilé výdaje projektu: 31.700.000 Kč

eu (15K)           mpo (13K)